සිහනෙත් මාධ්‍ය ජාලය

අපගේ මාධ්‍ය ජාලය ලොවපුරා විහිදී ඇති දස දහස් ගණනක් දිනපතා පැමිණෙන වෙබ් අවකාශයන් විසිපහකට අධිකවූ සංඛ‍යාවක් සමග බැඳී පවතී.ඵයට ලංකාවේ ඉපැරණිමවූ සිංහල වෙබ් අඩවියක්ද අයත්.  ලංකානිව්ස්

BannerFans.com

ඊට අමතරව තවත් සිංහල වෙබ් අවකාශ කිහිපයක් මේ වන විට නිර්මාණය වෙමින් පවතී.

BannerFans.com

BannerFans.com
ඉන් සමහරකී

අපගේ ඉංග්‍රිසි වෙබ් අඩවි සමහරක් නම් නම්

ලොවපුරා සජීවී රේඩියෝ වලට සවන් දීමට

BannerFans.com

BannerFans.com

අන්තර්ජාතික සෞඛ්‍ය පුවත් වෙබ් අඩවිය

BannerFans.com

ප්‍රවාහණ සේවා වෙබ් අඩවි

BannerFans.com

BannerFans.com

සිහනෙත් රූ විසිර යූ ටියුබ් අඩවිය

https://www.youtube.com/channel/UCWPA-4WEh_XqEkYRhxk2YgA

සිහනෙත් ළමා යූ ටියුබ් නාලිකාව

https://www.youtube.com/channel/UCibEUG2a9bkSHT8AM3QwP8w

BannerFans.com